NHỔ RĂNG KHÔN

Nhổ răng khôn Răng khôn hay còn gọi là răng số 8 mọc khoảng từ 18-25 tuổi và là những răng mọc sau cùng trên cung hàm, khi xương hàm không còn tăng trưởng và đã có độ cứng cao. Vì vậy, răng khôn thường bị lệch và ngầm. Tại sao phải nhổ răng khôn…